26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาพนง28

 

 

"สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน"

 

รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 .......>>vvคลิกvv

                                                                                               Logo PDF