director copy

รอง director

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 7329181332507

S 7329186431392S 7329181406843

S 7329181473145S 7329186488038

S 7329181526235

วันที่ 18 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อชี้แจงให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดระยอง แนวทางการบรรจุราชการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง ของมูลนิธิยุวสถิรกุล และการบรรยายพิเศษ เรื่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) โดยมี คุณพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ณ ห้องประชุมแสงเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

137632
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
275
955
133907
6045
29524
137632

Your IP: 54.145.83.79
2018-10-17 05:01

มี 245 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา