พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒

10839

ภาพพิธีงานสมโภชผ้ากฐิน พระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562