ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด

2354

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแผนปฎิบัติการเร่งด่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง