การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net)

2133

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงการTFE(Teams For Educations)ของสถานศึกษานำร่อง ทั้ง5โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู โรงเรียนบ้านเขาตลาด โรงเรียนวัดไตรรัตนารามและโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ในวันที่ 16สิงหาคม 2562 ณ ห้องแสงเพชร1โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง