พิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

S 16154796

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดการศึกษาในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน และนายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตามเป้าหมายของพื้นที่นวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดความเหลื่อมล้ำและให้อิสระในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาจังหวัดระยอง อย่างเท่าทัน ทั่วถึง เท่าเทียมและสมดุล