กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง

333519

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง โดยปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนปั่นจักรยาน บริการน้ำดื่มพระราชทานร่วมกับสำนักงานจังหวัดระยองแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และเก็บขยะรอบบริเวณ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง