director copy

รอง director

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

เเเเเเเเcopy

1 copy

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

0000ปกหนา

การประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก

262518

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยมีประเด็นสำคัญเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ชาติกับความเชื่อมโยงแผนพัฒนาภาคสู่แผนปฏิบัติราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อน 1)การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคตะวันออก)และแนวคิดโครงการ 2)การส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และ 3)การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาประเทศในบริบทและมิติต่างๆ ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี 2580 คือ "ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นผู้ดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

219222
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
527
647
3217
209761
11874
8613
219222

Your IP: 18.206.241.26
2019-07-19 22:20

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา