director copy

รอง director

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

การประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก

262518

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยมีประเด็นสำคัญเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ชาติกับความเชื่อมโยงแผนพัฒนาภาคสู่แผนปฏิบัติราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อน 1)การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคตะวันออก)และแนวคิดโครงการ 2)การส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และ 3)การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาประเทศในบริบทและมิติต่างๆ ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี 2580 คือ "ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นผู้ดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

269500
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
391
1033
265043
12895
13074
269500

Your IP: 3.85.245.126
2019-10-23 05:19

มี 174 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา