director copy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

การประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561

2018 02 09 13

2018 02 09 72018 02 09 9

2018 02 09 172018 02 09 4

2018 02 09 12018 02 09 14

2018 02 09 12

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช  รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 รองประธาน กศจ.ระยอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดระยอง ได้แก่ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ส่งผลโดยตรงต่อครูและนักเรียน การจัดหาครูเพื่อสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาทุกสังกัด จัดโครงการอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและโปร่งใส การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการย้ายครูไปต่างจังหวัด การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38ค.(2) การเลื่อนวิทยฐานะ โดย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ในการประชุม ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 

038853
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
117
846
36638
3973
4901
38853

Your IP: 54.198.119.26
2018-05-25 02:08

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา