director copy

รอง director

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

ศธจ. ระยอง ร่วมงานงาน ACR วิชาการ “ก้าวใหม่ สู่ทศวรรษที่ ๖”

S 7402687166705 copy

วันที่ 31 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน ACR วิชาการ “ก้าวใหม่ สู่ทศวรรษที่ ๖” และร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ณ ลานอเนกประสงค์ Philip Neri โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

<