ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย administrator 8416
รับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ศธจ. เขียนโดย administrator 2383
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา เขียนโดย administrator 1244
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย administrator 947
แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 เขียนโดย administrator 924
อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เขียนโดย administrator 960
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ลูกจ้างกลุ่มลูกเสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เขียนโดย administrator 1593
เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี ระยอง เขียนโดย administrator 934
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสารและกิจการพิเศษ เขียนโดย administrator 950
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 6 กุมภาพันธุ์ 2561 เขียนโดย administrator 1183