ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย administrator 373
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ รอบ2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย administrator 4113
หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 3377 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว 0001/21772 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เรื่อง งานภวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2563 เขียนโดย administrator 904
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก เขียนโดย administrator 416
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย administrator 572
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เขียนโดย administrator 3861
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 เขียนโดย administrator 1513
เอกสารแบบฟอร์มการทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practices) วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เขียนโดย administrator 1157
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.ระยอง เขียนโดย administrator 2964
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน เขียนโดย administrator 1533