director copy

รอง director

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งโดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2. แนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. โดย นายชัชวาล สุขหล้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง

3. การติดตามประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. หนังสือแจ้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

5. หนังสือแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

6.1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส. 1/1 - 1/5)

6.2 แบบรายงานการติดตามประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส. 2)

6.3 แบบรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส. 3)

 
322665
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
358
672
1810
318070
8189
11443
322665

Your IP: 3.94.202.172
2020-02-19 14:21

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา