Untitled 1

 

S 16007188

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโ...

Read more

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พ…

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร...

Read more

​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในวันที่​ 17 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​เป็น​ประธาน​เปิดงาน ​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ระหว่าง​วั...

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกา…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงก...

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้…

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือม...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในระหว่างวันที่​ 3-4​ สิงหาคม สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​ ได้กล่าวเปิดงาน​ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ณ​ ห้องป...

Read more

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไท…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงานมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ "นวัตกรรมนำไทย ก้าวไทยสู่ EEC" ระหว่างวันที่ 21-22 กร...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.3 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ…

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมพิธีทำบุญ...

Read more

ศธภ.8 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย ติดต…

  วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วย นายเชิดชา$...

Read more

ศธภ.8 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่อง…

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด...

Read more

ศธภ.8 การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ EEC …

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยคณะบุ...

Read more

ศธภ.7 จับมือยูนิเซฟ สร้างเครือข่ายครูต้น…

         วันที่ 3 ธ.ค..2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Ŭ...

Read more

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ โรงแรม ตรา…

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ที่ โรงแรม ตราดซิตี้ จังหวัดตราด นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการบูร...

Read more

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับ…

     วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ...

Read more

ศธภ.3 ประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับร…

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ...

Read more

ศธภ.10 ประเมินผการปฏิบัติราชการตามคำรับร…

บ่าย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ออ...

Read more

ขาวจงหวดcopy

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การรายงานบรรจุครูผู้ช่วย…

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชŦ...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั…

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไ&#...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรี วางพวงมาลาเนื่องในวันกรรณ…

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะข้าราชการในสังกัด วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระยาสุนทรบุรี (อี้ ก&#...

Read more

ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมในพิธี "มอบทุน…

 .....6 ธ.ค. 2562 ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมในพิธี "มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562" จำนวน 206 ทุน ณ หอประชุม อบจ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์     ติดตามข่าวŪ...

Read more

ศธจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่…

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานว&...

Read more

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรร…

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มอบนโยบายให้กับสถานศึกษา ซึ่งกา...

Read more

ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่…

 .....5 ธ.ค. 2562 ศธจ.สุรินทร์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม"วันพ่อแห่งชาติ ปี 2562" ณ บริเวณสนามหน้าศาลาจังหวัด อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์     ติดตามข่าวสาร ศธŧ...

Read more

ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค…

 .....4 ธ.ค. 2562 ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทืองและการแถลงข่าวเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0" แปลงนาบ้านตาลวก ต.กังแอน และบ้...

Read more

วันพ่อแห่งชาติ..

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และร่วมพิธีถวา...

Read more

สถตเขา

292742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
433
420
853
287220
5522
14839
292742

Your IP: 100.26.176.182
2019-12-09 20:46

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา