Untitled 1

 

1

S 16007188

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

งานวันครู 16 มกราคม 2563

Download ภาพกิจกรรม  ...

Read more

ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ผ่านการป…

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาว นำโดยสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการฯ ร่วมกันออ...

Read more

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ.วัดลุ่ม (พ…

ภาพงานกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ...

Read more

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษ…

ภาพพิธีงานสมโภชผ้ากฐิน พระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562  ...

Read more

ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโ...

Read more

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พ…

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร...

Read more

​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในวันที่​ 17 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​เป็น​ประธาน​เปิดงาน ​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ระหว่าง​วั...

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกา…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงก...

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้…

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือม...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในระหว่างวันที่​ 3-4​ สิงหาคม สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​ ได้กล่าวเปิดงาน​ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ณ​ ห้องป...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ …

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติ&...

Read more

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบติดตามสภาพการณ์ฯ

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศธภ.10 โดย นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) แล...

Read more

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ …

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติ...

Read more

ศธภ.10 : ประชุมจัดทำแผนด้านการผลิตและพัฒ…

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระ...

Read more

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ …

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต Ũ...

Read more

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ …

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต Ũ...

Read more

ศธภ.6 เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประ…

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราช...

Read more

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) พร้อมด้วย นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชก&#...

Read more

ศธภ.10 : ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อก…

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รั&#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฎา…

ศธจ.พังงา ร่วมติดตาม การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล และศึกษานิเทศก์ ศธจ.พังงา นางสาวปัญจณี อุ้ยเ&#...

Read more

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการตรวจราชการของผู้ตรว…

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และนางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชกา...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการทำแผน…

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2563 - 2566) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงū...

Read more

"เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ"

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี วันนี้วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณอุทยานฯ รัชกาลที่ 4นำคณะโดย นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท...

Read more

ศธจ.สงขลา : ผู้แทนผู้ตรวจการแผ่นดิน หารื…

วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พร้อมบุคลากร สพป.สงขลา​ 1​ , สพป.สงขลา เขต​ 3​​ , $...

Read more

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการ ระดับสนามสอ…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรีสมชายงาม สุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมป...

Read more

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมค…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดรา...

Read more

ศธจ ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงานวิชาการ …

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี(ประธานเปิด) และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวิชาการ "Hokheng School Open House 2020" วันพุธที่ 22 มกรา&#...

Read more

ศธจ ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน "ถนนงาน…

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนการศึกษา ได้รับมอบหมายจากดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเปิดงาน "ถนนงาน ลานอาชีพ" ในวัน&...

Read more

สถตเขา

312193
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
272
508
272
309668
9160
15813
312193

Your IP: 18.232.51.247
2020-01-26 06:58

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา