previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

ประกาศครทวไป

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

ita

1

รบสมครคร

pngegg

director

รอง1

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 7 + 15 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ค…

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั...

Read more

!! ประกาศ !! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด…

    รายละเอียดไฟล์แนบ             1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่เป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563&nb...

Read more

ประชุม คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปราม…

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. สิบโทไชยยันต์เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ...

Read more

ัการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน…

วัันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุ...

Read more

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้…

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้าข้อมูลกำ...

Read more

 1221readall copy

 

 

รูปกิจกรรมกลุ่มต่าง

{idkey=3019b0[url=http%3A%2F%2Frayongpeo.go.th%2Findex.php%2F2-uncategorised%2F280-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87][title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87][desc=]}

อำนวย

บคคล

กลมแผน

กลมพฒนา

กลมนเทศ

กลมลกเสอ

เอกชน

ตรวจสอบ

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.14 ออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูน…

วันที่​ 7 สิงหาคม 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึก$...

Read more

ศธภ.14 ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานโ…

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานโครงกา&...

Read more

ศธภ.14 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แ…

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ได้รับเชิญจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้เป็นวิทยากรบรรยา...

Read more

ศธภ.14 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ…

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัติย์กับประเทศไทย ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศ&#...

Read more

ศธภ.14 ออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูน…

วันที่​ 6 สิงหาคม 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึก$...

Read more

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ป…

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนū...

Read more

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 …

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนū...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการจั…

  วันที่​ 6 สิงหาคม 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เ#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

โครงการสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต…

          5 สิงหาคม 2563 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดอบรม โครงการสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ผลประ&#...

Read more

พิธีเปิดโครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตน…

พิธีเปิดโครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรก...

Read more

ศธจ.หนองคาย

“การออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม” วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศธจ.หนองคาย มอบหมายให้ ศูนย์เสมารักษ์ &#...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการตรวจติดตาม ก…

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมการตรวจติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายขจรศักดิ์ ส$...

Read more

ศธจ.น่านจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงกา…

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลั&...

Read more

ศธจ.น่านประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจ…

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) พื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประช$...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมวิพากษ์หลักสูตร…

    วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกū...

Read more

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจ…

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัŨ...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานตัวชี้ว…

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายขจรศักดิ์ สี...

Read more

สถตเขา

543696
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2213
3729
2213
501489
43976
86956
543696

Your IP: 3.235.107.209
2020-08-09 18:45

มี 105 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา