..

Za115

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

myoffice

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

                                                                                                  RET112.jpg

                                                                                                  SWE536711 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

ตรวจสอบภายใน

7 copy

V1464

.

unnamed

..

Untitled 1

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 9 + 12 =

รปภาพกจกรรมทวไป

 1221readall copy

 

 

กฎหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษา

กฎหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหาด้านฝุ่นละออง

หนวยงานใน ศธจ

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ทวไป

 

1221readall copy

จดซอจดจาง

 

1221readall copy

ครสภา

 

ขาวภาค copy

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภ…

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ...

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห…

The post รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ appeared first on สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิŦ...

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง&#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภ…

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ...

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห…

The post รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ appeared first on สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิŦ...

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง&#...

Read more

สถตเขา

1118828
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
148
242
7313
1107423
32551
17593
1118828

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-30 15:53

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา