.

..

...

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

 

director11

                                                                                                  

 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

รปภาพ1

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

.

unnamed

..

Untitled 1

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 4 + 7 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดั...

Read more

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  ประกาศฯ  (DOWNLOAD)     วิชาเอกคณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาไทย (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาจีน&n...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  รายละเอียดไฟล์แนบ             !!! ประกาศ !!! ...

Read more

 1221readall copy

 

 

!!! ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม !!!

{idkey=8033b0[url=http%3A%2F%2Frayongpeo.go.th%2Findex.php%2F%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2F144-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1][title=%21%21%21+%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1+%21%21%21][desc=]}

แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการในการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.7 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชา…

วันนี้ (28 กันยายน 2564) นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา นายสุทิน จันทรวรเชต$...

Read more

ศธภ.1 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระท…

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจรū...

Read more

ศธภ.1 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

     วันที่ 27 กันยายน 2564  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธย&#...

Read more

ศธภ.7 ร่วมแสดงความยินดีกับ The Winner ใน…

ศธภ.7 ร่วมแสดงความยินดีกับ The Winner ในกิจกรรม MOE Speech Contest 2021 นางนาดีละห์  ดอฮะ ครูโรงเรียนบ้านหัวคลอง จังหวัดนราธิวาส ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว

Read more

ศธภ.7 ร่วมรับฟัง การติดตามเพื่อสนับสนุนก…

 ศธภ.7 ร่วมรับฟัง การติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ จ.สตูล  ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว

Read more

ศธภ.6 ต้อนรับท่านศึกษาธิการภาค 6

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการภา&...

Read more

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิ…

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาค...

Read more

ศธภ.1 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระท…

ศธภ.1 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการ&...

Read more

ศธภ.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวน…

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายนางสาวสิริกัญ...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชา…

  วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย โดยมีนางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รอง...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การตรวจ นิเทศ กำกับ ติดต…

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินก&...

Read more

ศธจ.พะเยา นำเสนอข้อมูลเพื่อรับการตรวจราช…

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   นำเสนอข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ปร...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายพินิต แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่า...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหา…

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อ.ก.ศ.จ) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายหัสนัย แก้วกุล เป็นป...

Read more

ศธจ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนเด็…

    นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด ๑๙ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอ$...

Read more

ศธจ.อุดรธานี ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างกา…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 โดยใช้หลักการความสั$...

Read more

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีมอบเกียรติบัตรการดำเ…

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับดีเด่...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม นิเทศ ติดตามแล…

      วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประธานการประชุม นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ...

Read more

สถตเขา

977397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
593
856
2102
969685
21957
34765
977397

Your IP: 3.215.177.171
2021-09-28 13:31

มี 84 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา