..

Za115

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

myoffice

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

                                                                                                  RET112.jpg

                                                                                                  SWE536711 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

ตรวจสอบภายใน

7 copy

V1464

.

unnamed

..

Untitled 1

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 8 + 3 =

รปภาพกจกรรมทวไป

 1221readall copy

 

 

ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารีที่ร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารี ที่มีสิทธิ์ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด    ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ กองลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  ได้แก่

              ๑. กองเนตรนารีสำรองโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

              ๒. กองเนตรนารีสำรองโรงเรียนวุฒินันท์

กลุ่มที่ ๒ กองลูกเสือสามัญ  ได้แก่

              ๑. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

              ๒. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดพลา

              ๓. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕

              ๔. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดห้วยโป่ง

              ๕. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวุฒินันท์

              ๖. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดบ้านฉาง

กลุ่มที่ ๓ กองเนตรนารีสามัญ  ได้แก่

              ๑. กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

              ๒. กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนวุฒินันท์

              ๓. กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนวัดบ้านฉาง

กลุ่มที่ ๔ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ได้แก่

              ๑. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

              ๒. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดพลา

              ๓. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

              ๔. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

              ๕. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

กลุ่มที่ ๕ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ได้แก่

              ๑. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

              ๒. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

              ๓. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

กลุ่มที่ ๖ กองลูกเสือวิสามัญ  ได้แก่

              กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ทั้งนี้ ให้กองลูกเสือ เนตรนารีที่มีรายชื่อ เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี    ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หนวยงานใน ศธจ

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ทวไป

 

1221readall copy

จดซอจดจาง

 

1221readall copy

ครสภา

 

ขาวภาค copy

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2565 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการ...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึ…

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุชาติ ศศิภัทรกุล เป็นประธานด$...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลรา…

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 เป็นประธานการประชุ...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2565 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการ...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึ…

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุชาติ ศศิภัทรกุล เป็นประธานด$...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลรา…

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 เป็นประธานการประชุ...

Read more

สถตเขา

1118854
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
174
242
7339
1107423
32577
17593
1118854

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-30 16:21

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา