คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 6 วิชา

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 6 วิชา  ได้แก่

1.วิชานักดาราศาสตร์ดารา

2.วิชานักเดินทางไกล

3.วิชานักธรรมชาติวิทยา

4.วิชาหัวหน้าคนครัว

5.วิชานักอุตุนิยมวิทยา

6.วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม

 

สามารถติดต่อสอบถาม หรือส่งข้อมูล


เกี่ยวกับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง


โทรศัพท์. 038-015701

 

โทรสาร. 038-015702

 

หรือ

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


(อีเมล์ของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)