.

AS78450.jpg

..

Za115

                                                                                                  RET112.jpg

                                                                                                  SWE536711 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

ตรวจสอบภายใน

7 copy

V1464

.

unnamed

..

Untitled 1

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 3 + 8 =

กฎหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษา

กฎหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหาด้านฝุ่นละออง

1074062
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
789
2271
1068080
5378
18695
1074062

Your IP: 18.204.56.185
2022-08-10 12:48

มี 93 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา