.

..

...

 

director11

                                                                                                  

 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 5 + 3 =

ประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารีที่ร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อกองลูกเสือ เนตรนารี ที่มีสิทธิ์ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด    ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ กองลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  ได้แก่

              ๑. กองเนตรนารีสำรองโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

              ๒. กองเนตรนารีสำรองโรงเรียนวุฒินันท์

กลุ่มที่ ๒ กองลูกเสือสามัญ  ได้แก่

              ๑. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

              ๒. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดพลา

              ๓. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕

              ๔. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดห้วยโป่ง

              ๕. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวุฒินันท์

              ๖. กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดบ้านฉาง

กลุ่มที่ ๓ กองเนตรนารีสามัญ  ได้แก่

              ๑. กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

              ๒. กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนวุฒินันท์

              ๓. กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนวัดบ้านฉาง

กลุ่มที่ ๔ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ได้แก่

              ๑. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

              ๒. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดพลา

              ๓. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

              ๔. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

              ๕. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

กลุ่มที่ ๕ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ได้แก่

              ๑. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

              ๒. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

              ๓. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

กลุ่มที่ ๖ กองลูกเสือวิสามัญ  ได้แก่

              กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ทั้งนี้ ให้กองลูกเสือ เนตรนารีที่มีรายชื่อ เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี    ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

921855
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
429
751
1180
915104
1180
23902
921855

Your IP: 35.172.136.29
2021-08-02 09:28

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา