Untitled 1

 

1

S 16007188

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

งานวันครู 16 มกราคม 2563

Download ภาพกิจกรรม  ...

Read more

ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ผ่านการป…

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาว นำโดยสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการฯ ร่วมกันออ...

Read more

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ.วัดลุ่ม (พ…

ภาพงานกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ...

Read more

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษ…

ภาพพิธีงานสมโภชผ้ากฐิน พระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562  ...

Read more

ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโ...

Read more

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พ…

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร...

Read more

​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในวันที่​ 17 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​เป็น​ประธาน​เปิดงาน ​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ระหว่าง​วั...

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกา…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงก...

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้…

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือม...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในระหว่างวันที่​ 3-4​ สิงหาคม สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​ ได้กล่าวเปิดงาน​ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ณ​ ห้องป...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.6 เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประ…

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราช...

Read more

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) พร้อมด้วย นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชก&#...

Read more

ศธภ.10 : ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อก…

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รั&#...

Read more

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8…

วันที่17 มกราคม 2563 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการก...

Read more

ศธภ.10 : ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.นวศ.เชี…

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการใน&...

Read more

ศธภ.6 ร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที…

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นำคณะข้าราชการ ร่วมงานวันครูจ...

Read more

ศธภ.๑๘ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ครั้งท…

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู ณ ห้องปũ...

Read more

ศธภ.๑๘ ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการประ…

    วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช  ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมั&...

Read more

ศธภ.6 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทาง…

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินง...

Read more

ขาวจงหวดcopy

(ศธจ.กาฬสินธุ์) มหกรรมแนะแนวการศึกษา …

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มหกรรมแนะแนวการศึกษา "สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ" วิทũ...

Read more

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการตรวจราชการของผู้ตรว…

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมาย นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Ŭ...

Read more

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาเ…

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคพะเ...

Read more

(ศธจ.บึงกาฬ) นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชกา…

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 50:50 และ ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วũ...

Read more

ศธจ.ตราด ประชุมสถานศึกษาเตรียมจัดโครงการ…

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดเพื่อดำเนินการจัดโครงการสŭ...

Read more

ศธจ.หนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศ…

ศธจ.หนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย-...

Read more

กศจ.พังงา มีมติผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิส…

ผู้บริหารสถานศึกษา แสดงวิสัยทัศน์   ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาขอย้าย ตามประกาศ ส&#...

Read more

ศธจ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ O-NET ระดับศูนย์สอบ เพื่อพร้อมความพร้อมในการสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&#...

Read more

ศธจ.พิษณุโลก ต้อนรับคุณครูคนใหม่

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้โอวาสพร้อมแนะนำการวางตัว การครองตน ครองงานแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูแล&...

Read more

สถตเขา

310794
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
257
321
1126
307076
7761
15813
310794

Your IP: 100.26.179.196
2020-01-22 20:53

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา