director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

การอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน…

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ รศ. ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ วิทยากร ในการอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน" โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒน...

Read more

พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ...

Read more

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแส...

Read more

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระ…

นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ได้ชูนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องกับ ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอ…

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาขอ...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร…

  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.) ครั้งที่ 12/256...

Read more

การเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ ห…

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ...

Read more

ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิ…

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช และคณะ ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เพื่อเตรียมจัดงาน การขึ้นทะเบียนครูพ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเ…

วันที่ 1 กันยายน 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 19 สิ...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 1...

Read more

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระย...

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมรวมพล…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามถวา...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเ…

  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา แ...

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุด…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิ...

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอย…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามถวายพร...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.13 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พร…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. # บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวั...

Read more

ศธภ.13 ร่วมร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกา…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมทำบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อถว...

Read more

ศธภ.6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระ…

เมื่อวันที่​ 13​ ตุลาคม​ 2561 เวลา 06.00 น.​ นายประหยัด​ อนุศิลป์​ รองศึกษาธิการภาค​ 6​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายเจน​ แผลงเดชา​ นักวิชาการศึกษาชำน...

Read more

ศธภ.๑๔ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล…

  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ นำคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสว...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธ…

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้รับมอบหมายจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธา&#...

Read more

ศธภ.17 จัดประชุมประจำสำนักงานศึกษาธิการภ…

  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เพื่อมอบนโยบาย&#...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนา…

ันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กศจ. ครั้งที่ 8 / 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามũ...

Read more

ศธภ.๑๔ จัดประชุมสรุปผลการสนทนากลุ่มงานวิ…

  วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ ประธานการประชุมสรุปผลการสนทนากลุ่ม Focus group งานวิจัย...

Read more

ศธภ.13 วางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันที่ระล…

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ส่งบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมไพรพยอ...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สิงห์บุรี แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชก…

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรของ ศธจ.สิงห์บุรี ได้มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ นายชำนาญวิทย...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรงบ…

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ตามภาระกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะ...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อม…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิกา...

Read more

ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรร…

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เวลา 18.30 น.  ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  คณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรร...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้…

วันที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจัง...

Read more

ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรร…

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เวลา 06.00 น.  ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และคณะข้าราชการ ศธจ.พบ. พร้อมด้วย ค...

Read more

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านพิธี…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่านและคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อŧ...

Read more

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ…

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2561 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยมีนายสั...

Read more

ศธจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม กศน.ชวนปลูกดอกไม้เ…

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม กศน.ชวนปลูกดอกไม้เหลืองและปล่อยปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ$...

Read more

สถตเขา

137576
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
275
899
133907
5989
29524
137576

Your IP: 54.145.83.79
2018-10-17 04:52

มี 189 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา