previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

รบสมครครpngegg

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

ita

1

director

รอง1

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 1 + 7 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ค…

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั...

Read more

!! ประกาศ !! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด…

    รายละเอียดไฟล์แนบ             1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่เป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563&nb...

Read more

ประชุม คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปราม…

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. สิบโทไชยยันต์เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ...

Read more

ัการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน…

วัันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุ...

Read more

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้…

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้าข้อมูลกำ...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.6 ติดตามการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบ…

วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมฤทัย ปัญจะ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ติดตามการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ...

Read more

ศธภ.6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเ…

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางกัลยา เพ็ชรหึง และนางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพ&#...

Read more

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 8/…

วันที่ 10 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมปรū...

Read more

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแ…

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และน&#...

Read more

ศธภ.6 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร…

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ ว...

Read more

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจ…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการ...

Read more

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจ…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการ...

Read more

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพั…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการ&#...

Read more

การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแนว…

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการ&...

Read more

ขาวจงหวดcopy

คุมเข้มสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ที่ จ.พิษณ…

  ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซึ่งเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร&#...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดสอ…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การสอบคัดเลือกบุคคล ตำแห…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรท$...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเตรียมความพร้อม…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรา#...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมการบริหารจัดการ…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) เพื่อนำหน้ากากอนามัยทางกา&...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเชิงปฏิบัติการพ…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั$...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนิ…

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ารา&...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนกา…

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet, Zoom meeting และการออกแบบวีดิโอ เพื่อการเรียนก...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการพัฒนาการบริหารจัด…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบŪ...

Read more

สถตเขา

432249
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2044
3832
15377
409530
19485
34228
432249

Your IP: 18.207.240.230
2020-07-11 20:53

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา