director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

เเเเเเเเcopy

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

0000ปกหนา

  10069 8901 100113075554ดดดดดด Zv copy

 

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษ…

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธ...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการ…

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิกา...

Read more

การอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน…

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ รศ. ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ วิทยากร ในการอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน" โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒน...

Read more

พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ...

Read more

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแส...

Read more

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระ…

นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ได้ชูนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องกับ ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอ…

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาขอ...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร…

  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.) ครั้งที่ 12/256...

Read more

การเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ ห…

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ...

Read more

ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิ…

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช และคณะ ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เพื่อเตรียมจัดงาน การขึ้นทะเบียนครูพ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเ…

วันที่ 1 กันยายน 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 19 สิ...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 1...

Read more

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระย...

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมรวมพล…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามถวา...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเ…

  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา แ...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ. 13 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ…

  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งทū...

Read more

ศธภ. 13 ข้าร่วม Bike อุ่นไอรัก จังหวัออุ…

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลร$...

Read more

ศธภ. 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ปล่อยจักรย…

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ร่$...

Read more

ศธภ.11 ร่วมกิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่ง…

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมน$...

Read more

ศธภ.13 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ…

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอŬ...

Read more

ศธภ. 13 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้…

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ&#...

Read more

ศธภ. 13 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพร…

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม...

Read more

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณ…

  วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิŨ...

Read more

ศธภ. 13 ส่งบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นาง…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสมสมัย เฟื่องงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประก...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังห…

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยมีคณะกรรมการการศึกษาทุกกลุ่มร่วมจัดประชุม โดยมีดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นปร$...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬส…

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิน$...

Read more

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ…

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาโดยมū...

Read more

ศธจ.สงขลา นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธ…

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลามอบหมายศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้แก่นางขนิษฐา กาฬกาญจน์ นางสุภา แสงสุวรร...

Read more

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา…

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมโครงการตรวจติดต…

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมโครงการตรวจติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี ดร.พนิต ใ...

Read more

ศธจ.สระบุรีร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอ…

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดส&#...

Read more

บุคลากร ศธจ.น่าน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน …

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิด และปั่$...

Read more

ศธจ.สระบุรีร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช…

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางจุรีรัตน์ ชายเพ็ชร์ ผอ.หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั...

Read more

สถตเขา

151662
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
87
2
90
150295
1531
8606
151662

Your IP: 54.234.228.78
2018-12-12 17:33

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา