Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

เเเเเเเเcopy

1 copy

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

0000ปกหนา

ประกาศผลผอ10069 8901 100113075554 Zv copy

100555569 8901 100113075554 Zv copy

ผอ

 

 

 

 

  

 

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปฏิบัติหน้าที่จิ...

Read more

การประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเน…

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการ…

  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการป...

Read more

ประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษ…

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธ...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการ…

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิกา...

Read more

การอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน…

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ รศ. ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ วิทยากร ในการอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน" โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒน...

Read more

พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ...

Read more

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแส...

Read more

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระ…

นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ได้ชูนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องกับ ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอ…

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาขอ...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร…

  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.) ครั้งที่ 12/256...

Read more

การเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ ห…

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ...

Read more

ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิ…

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช และคณะ ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เพื่อเตรียมจัดงาน การขึ้นทะเบียนครูพ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเ…

วันที่ 1 กันยายน 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 19 สิ...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 1...

Read more

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระย...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

“ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ”

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์สิทธิ “ปั่นไปไม่ทิ้งก&#...

Read more

ศธภ.1ร่วมประชุมกศจ.นนทบุรี ครั้งที่ 3/25…

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...

Read more

ศธภ.1 ประชุมประจำเดือนสำนักงานศึกษาธิการ…

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ของสำนักงาŨ...

Read more

ศธภ.13 การประชุมประสานแผนการตรวจราชการ

  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศา...

Read more

ศธภ. 11 จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กา…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาคในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิกา...

Read more

ศธภ.๙ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เสริม…

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครื&...

Read more

ศธภ.๙ พบคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำน…

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เข้าพบคŨ...

Read more

ศธภ.7 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรว…

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และนางภภร...

Read more

ศธภ.7 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรว…

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และนางภภร...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สงขลา จัดประชุมโครงการ " ศึกษาส…

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือโครงการ " ศึกษาสงขลา ร่วมใจขับเคลื่อนวาระสงขล&...

Read more

ศธจ.พังงา สนับสนุนการอบรมภาพพิมพ์ในเทคนิ…

    ศธจ.พังงา สนับสนุน การอบรมปฏิบัติงานภาพพิมพ์ ในเทคนิคพิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา จัดสัมมนาอบรมปฏิบัติงานภาพพิมพ์ ในเทคนิคพิเศษ สำหร&...

Read more

ศธจ.น่านประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒน…

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจั...

Read more

หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่านร่วมจัดทำข…

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกŪ...

Read more

ศธจ.ราชบุรี สรุปผลการเฝ้าระวังและการตรวจ…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศธจ.ราชบุรี เป็นประธานประชุมศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี (ชั$...

Read more

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมเปิดงานมหกรรมวันการศึกษ…

  16 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศธจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวันการศึกษา เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมือ...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรี และ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ลงน…

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและกา...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สร…

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ประกวดสวดมนต์หมู่ส...

Read more

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการฯ โครงการทุ…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562 รุ่นที่ 11 ปี&#...

Read more

สถตเขา

172338
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
195
1055
168265
6487
9715
172338

Your IP: 18.206.175.155
2019-02-22 09:53

มี 87 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา