director copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อ…

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...

Read more

งาน TO BE NUMBER ONEจังหวัดระยอง ระดับภา…

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำน...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเว…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบ...

Read more

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ…

11 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด...

Read more

ศธจ.ระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรร…

สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ของจังหวัดระยอง ซึ่งมีอัตร...

Read more

การประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช  รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 รองประธาน กศจ.ระยอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับ…

วันทีี่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภา...

Read more

ศธจ.ระยอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิ…

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง และติดตาม ความก้าวหน้า การจัดการเรียนการสอน ...

Read more

ศธจ. ระยอง ร่วมงานงาน ACR วิชาการ “ก้าว…

วันที่ 31 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน ACR วิชาการ “ก้าวใหม่ สู่ทศวรรษที่ ๖” และร่วมเฉลิมฉลอง...

Read more

ศธจ.ระยอง ร่วมกิจกรรม The 1st KVIS Invit…

วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เปิด งาน The 1st KVIS Invitational Science Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจ...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าประชุมเตรียมการในการลงพื้น…

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการในการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ...

Read more

โครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึ…

วันที่ 23 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดโครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร. สุนิสา ส...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบ…

วันที่ 18 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี...

Read more

งานวันครูสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานงานวันครูพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ครูเอกชน คนดี ศรีระยอง และรางวัลเชิดชูเ...

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 ศธจ.ระยอง จัดพิธีท…

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561 เ...

Read more

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.12 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ…

  วันนี้ (24 พ.ค. 2561) ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 และนิติกร ศธภ.12 ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมŨ...

Read more

ศธภ.12 นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิก…

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะครู นักเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน...

Read more

กศจ.นนทบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ในฐานะรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ#...

Read more

กิจกรรม ๕ ส. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑...

Read more

เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์…

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

Read more

ศธภ.13 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทร…

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม "นันทพันธ์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  ดร.ฤทธา นั...

Read more

ศธภ.7 จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข…

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงū...

Read more

ศธภ.13 เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา…

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล &...

Read more

ศธภ.13 ร่วมงานอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธ…

วันที่  21 พฤษภาคม  2561  คณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค  13  เข้าร่วมงานกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี  "อุบล ฮักแพง สานแรง ร่วมใจ" ณ  หอประชุมประชาวาริน  อำเภอวū...

Read more

ขาวจงหวดcopy

สศจ.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุ…

สศจ.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาด (ภาคเหนือตอนบน)       วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายศิริเศรษฐ  ศรีกอก รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานก&...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมง…

วันฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) โดย ดร.พนิต ใหม่ũ...

Read more

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สา…

    นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ประถมภรณ์มงกุฎŭ...

Read more

ศธจ.สงขลา ฝึกอบรม"การเตรียมความพร้…

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายภิิญโญ  จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม "การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาสู่อุตสาหกรรม เป้$...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดป…

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุม Focus Group การจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึ&...

Read more

ศธจ.จังหวัดอำนาจเจริญ รับการตรวจเยี่ยมเพ…

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  ดร.ชอุ่ม กรไกร    รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  น...

Read more

ศธจ.น่าน ลงนามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ( …

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยนายชูเกียรต&#...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2561 โดย นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชกา...

Read more

ศธจ.พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมการอนุรัก…

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการ&...

Read more

สถตเขา

038884
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
43
117
877
36638
4004
4901
38884

Your IP: 54.198.119.26
2018-05-25 02:20

มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา