director copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

10069 8901 100113075554 Zv copy

 10069 8901 100113075556 Mk copy

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ…

11 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด...

Read more

ศธจ.ระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรร…

สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ของจังหวัดระยอง ซึ่งมีอัตร...

Read more

การประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช  รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 รองประธาน กศจ.ระยอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับ…

วันทีี่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภา...

Read more

ศธจ.ระยอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิ…

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง และติดตาม ความก้าวหน้า การจัดการเรียนการสอน ...

Read more

ศธจ. ระยอง ร่วมงานงาน ACR วิชาการ “ก้าว…

วันที่ 31 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน ACR วิชาการ “ก้าวใหม่ สู่ทศวรรษที่ ๖” และร่วมเฉลิมฉลอง...

Read more

ศธจ.ระยอง ร่วมกิจกรรม The 1st KVIS Invit…

วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เปิด งาน The 1st KVIS Invitational Science Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจ...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าประชุมเตรียมการในการลงพื้น…

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการในการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ...

Read more

โครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึ…

วันที่ 23 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดโครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร. สุนิสา ส...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบ…

วันที่ 18 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี...

Read more

งานวันครูสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานงานวันครูพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ครูเอกชน คนดี ศรีระยอง และรางวัลเชิดชูเ...

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 ศธจ.ระยอง จัดพิธีท…

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561 เ...

Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศธจ.ระยอง ประชุมคณะ…

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะ...

Read more

วันที่ 3 มกราคม 2561 บรรจุและแต่งตั้งตำแ…

วันที่ 3 มกราคม 2561 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะรองศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง ปฐมนิเทศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหร...

Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 การประชุมคณะอนุกร…

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.) ครั้งที่ 10/2560 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลก่อนเสนอคณ...

Read more

กศจ.ระยอง เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีอื…

  กศจ.ระยอง เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีอื่น ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน รายงานตัว 10 มกราคม 2561 นี้ ณ ศธจ.ระยอง รร.วัดเกาะกลอย อ.เมืองระยอง จ.ระยอง #แต่งเครื...

Read more

ข่าวกลุ่มหน่วยงาน

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.๙ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ…

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานการประชุมโครงการส...

Read more

ศธภ. ๑๔ รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการต…

  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ท. สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการ...

Read more

ศธภ.12 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการก…

   ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายศึกษานิเทศก์กลุ่มจังหวัด"ร้อยแก่นสารสินธุ์" ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเ...

Read more

ศธภ.1 ตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำ…

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศ&...

Read more

ศธภ.13 ร่วมประชุมและเลี้ยงสรรค์สภากาแฟอุ…

วัันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ดร. ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้เข้าร่วมประชุมและเลีŭ...

Read more

ศธภ.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ…

      วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ นางรักขณาตัณฑวุฑโฒ  รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแกนนำ...

Read more

ศธภ.1 กศจ.นนทบุรี ครั้งที่ 4/2561

                         วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นางรักขณาตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดนน$...

Read more

ศธภ.13 ร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม…

วันที่  19-20 กุมภาพันธ์  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 มอบหมายให้ นางสาวนภสนันท์ ทรัพย์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผ&...

Read more

ศธภ.13 เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู…

วันที่ 19 -24 กุมภาพันธ์  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งนางอัจฉรียา   ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางกวิสรา คณะพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข$...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.ราชบุรี โครงการเสริมสร้างทัศนคติผู้บ…

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชุรี เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้&#...

Read more

ศธจ.ราชบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล…

นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผลวงศ์ และคณะศึกษานิเทศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท...

Read more

ศธจ.เพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อเต…

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมกา...

Read more

ศธจ.อุดร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบจั…

วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๑ ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จ.อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีืเป็นประธานในพิธีมอบจักรยานให้กับโรงเรียนในจังหวั...

Read more

ศธจ.น่านประชุมความร่วมมือในการผลิตและพัฒ…

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมผู้แทนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อร่วมหารือ กำหนดนโยบาย เป้าหมายในการรับน$...

Read more

เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัย

ศธจ.นครนายก ขออนุญาตเผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีวะยุคใหม่ Thailand 4.0 ส าหรับนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิ...

Read more

ศธจ.นครปฐม ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จ…

วันที่  21 กุมภาพันธ์  2561   เวลา 08.30 น.   ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่จังหวัดนครป...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัด…

                วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การ...

Read more

สถตเขา

020802
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
108
135
19335
4264
3384
20802

Your IP: 54.167.29.208
2018-02-26 08:30

มี 506 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา

ข่าวไอที

หมดปัญหาเข้าเว็บไซต์ได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยการเพิ่มค่า DNS server

สำหรับบทความ หมดปัญหาเข้าเว็บไซต์ได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยการเพิ่มค่า DNS server ผมเชื่อเหลือเกินกับเพื่อนๆที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ดี โน๊ตบุ๊คก็ดี หรือจะเป็นโทรศัพทŮ...

Read more

การเปิดหรือปิดโหมด Grayscale บน Windows 10

สำหรับ การปิดหรือเปิดโหมด Grayscale บน Windows 10 บน Windows 10 จะมีการใส่โหมด Grayscale (โหมดสีเทา) มาให้สำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาเรื่องตาบอดสี ซึ่งผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาดังกล่าวจะทำ...

Read more

การปรับแต่ง Compatibility Mode ให้ซอฟต์แวร์เก่าใช้งานได้บน Windows…

สำหรับบทความ ปรับแต่ง Compatibility Mode ให้ซอฟต์แวร์เก่าใช้งานได้บน Windows 10 ส่วนใหญ่จะใช้กับกรณีที่ผู้ใช้งานเคยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่นชอบ ไม่อยากอัพเดตเวอร์ชั่น หรืออาจจะเปŭ...

Read more

เราจะจับภาพหน้าจอ (Screenshots) บน iPhone X…

เราจะจับภาพหน้าจอ (Screenshots) บน iPhone X ได้อย่างไร สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone X คงจะเกิดความสงสัยกันพอสมควรกับการจับภาพ (Screenshots) บนหน้าจอเหมือน iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ที่เคยใช้กันมา ซึ่ง&#...

Read more

2 วิธีแก้ปัญหา BootMGR is Missing…

สำหรับบทความ 2 วิธีแก้ปัญหา BootMGR is Missing บน Windows 10 ปัญหา BootMGR is Missing ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดจาก การปิดคอมพิวเตอร์ผิดวิธี (ชัตดาวน์), การอัพเกรดระบบที่ผิดพลาด หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีป...

Read more

4 วิธีแก้ไขจอฟ้า UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME บน Windows…

อาการจอฟ้า UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME บน Windows 10 ส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่เราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว และต้องการปิดเครื่องแต่ทำการปิดเครื่องแบบไม่ถูกวิธี เช่น ไม่ได้สั่ง...

Read more

2 วิธีง่ายๆกับการแฮกพาสเวิร์ดล็อกอิน Windows 10

สำหรับบทความ 2 วิธีง่ายๆกับการแฮกพาสเวิร์ดล็อกอิน Windows 10 ที่ว่านี่ จะใช้กับกรณีที่จำรหัสเก่าไม่ได้ แต่จะเป็นการกำหนดรหัสผ่านใหม่ เพื่อให้เข้าใช้งานระบบ Windows 10 ไ$...

Read more

การแก้ไข You need permission to…

สำหรับปัญหา You need permission to perform this action บน Windows 10 จริงๆแล้วปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง Windows 7, Windows 8/8.1 อีกด้วย และปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆมีการกำหนดสิท...

Read more

2 วิธีปิด Driver Signature Enforcement…

สำหรับ 2 วิธีปิด Driver Signature Enforcement บน Windows 10 หรือการปิดการบังคับใช้ลายเซ็น Driver Signature Enforcement ถ้าเป็นผู้ใช้งานทั่วๆไปที่ไม่ค่อยได้ติดตั้ง Windows และไม่ได้ติดตั้งไดร์เวอร์ให้อุปกรณ์ IO ต่างๆด้ว&#...

Read more