previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

 ประกาศผลครผชวย

 

 

 

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

director11

รอง01 copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 12 + 1 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดั...

Read more

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  ประกาศฯ  (DOWNLOAD)     วิชาเอกคณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาไทย (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาจีน&n...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด…

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14  มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการ...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบั…

ระหว่างวันที่​ 24-26​ พฤศจิกายน​ 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รอง​ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้​ นางสาว​พัช​ณ​ิ​ดา​ มะอาจเลิศ​ นัก...

Read more

ศธภ.14 ประชุมคัดกรองการประเมินสถานศึกษาแ…

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.   นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตũ...

Read more

ศธภ.6 ร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐ…

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่...

Read more

ศธภ.14 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความ…

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  ได้มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมพิธีเจริญ&...

Read more

ศธภ.14 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึก…

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  เและคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 14  ร่วมต้อนรับและแสดงความ...

Read more

ศธภ. 2 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับการศึกษา…

  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จำแนกตามระดับชั้น พบว่า มีนักเรียนทั้งหมด 1,689,914 คน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประ&...

Read more

ศธภ.14 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการ…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล  รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบũ...

Read more

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.หนองคาย ติดตามยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์…

"สังคมได้ประโยชน์...ครู นักเรียนมีความสุข"       วันที่ 25 พ.ย. 2563  เวลา 13.30 น.  ดร.จรินทร์  สุรเสรีวงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายวัชรพล คำก้อน ผอ.กลุ่มลูกเสื&#...

Read more

ศธจ.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข…

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประ...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานตัวชี้ว…

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.หū...

Read more

ศธจ.ขอนแก่น จัดงานมหกรรมสานพลังกลไกภาคีเ…

                            25 พฤศจิกายน 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสานพลังกลไกภาคีเครือข่ายและลงนามบันทึกข้อตกลง...

Read more

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการ…

วันพุธที่25 พฤศจิกายน 2563 ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำรวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด...

Read more

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธี "วันสมเด็จพร…

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มลูกเสือ​ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"​ ประจำปี 2563 เนื่องใ...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่…

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าŬ...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประเมินผลงานครูผู้สมค…

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอบหมายให้ คณะทำงานประเมินผลงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา นำโ...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม​ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ​ข…

              วันที่ 23 พฤศจิกายน​ 2563​ ดร.กฤต​ สุวรรณ​พรหม​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคาม​ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ​ขับเคลื่อน​โครงการ​เพิ่ม​ทักษะ​อาชีพ​แก่นักเรū...

Read more

สถตเขา

701846
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
859
866
3342
693048
19450
35383
701846

Your IP: 35.153.39.7
2020-11-25 18:16

มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา