Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

เเเเเเเเcopy

1 copy

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

0000ปกหนา

 banner Present2019 EEC

ประกาศผลผอ10069 8901 100113075554 Zv copy

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกช…

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นกลไกขับเ...

Read more

กศจ.ระยองรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 16 ส…

  กศจ.ระยองรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 16 สาขาวิชา 60 อัตรา  Download...

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื…

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดการศึกษาในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธ...

Read more

กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปฏิบัติหน้าที่จิ...

Read more

การประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเน…

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการ…

  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการป...

Read more

ประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษ…

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธ...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการ…

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิกา...

Read more

การอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน…

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ รศ. ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ วิทยากร ในการอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน" โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒน...

Read more

พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ...

Read more

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแส...

Read more

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระ…

นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ได้ชูนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องกับ ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอ…

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาขอ...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร…

  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.) ครั้งที่ 12/256...

Read more

การเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ ห…

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.1 โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ …

   วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน...

Read more

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 เป็…

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน EEC-HDC ครั้งที่ 2/2562 โดยได้รับการแต่งตั้งจากปร&#...

Read more

ศธภ.17 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉล…

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวปัทมา  รัตนพิทักษ์กุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการ ศึกษาธิการภาค 17  พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภ&#...

Read more

ศธภ.3 จัดประชุมชี้แจงกรอบดัชนีข้อมูล และ…

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมชี้แจงกรอบดัชนีข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค ณ โร&...

Read more

ศธภ.1 ตรวจสอบสภาพหลุมปลูกป่า ในโครงการ ศ…

     15 กรกฎาคม 2562 นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ไปตรวจสอบสภาพความพร้อมหลุมก่อนปลูกป่า ในโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกีย...

Read more

ศธภ.1 ร่วมพิธีพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราช…

      วันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณภายในวงเวียนเทพสตรี ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศ...

Read more

ศธภ.1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพื…

       วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นปร$...

Read more

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับ…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวัชระ อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้รับมอบหมายจาก นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฎิบัติหน$...

Read more

ศธภ.11 ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิด…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิก&#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

สุโขทัยรับมอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคท…

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์บริหารจัดการ&#...

Read more

ศธจ.ขอนแก่น จัดโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพ…

        19 กรกฏาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีดี ภูสีน้ำ   รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบ...

Read more

รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน ม.ราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบค&#...

Read more

ศธจ.น่าน เปิดโครงการ "ศธ. ปลูกป่าเฉ…

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ "ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศ...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปล…

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย รองศึกษาธิการจังหวัด ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจัง...

Read more

โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริม คุณธรรม…

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซต์รีสอร์ท ท่านสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค...

Read more

พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูฯ...

ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนและ&#...

Read more

ประชุม ก.ศ.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 8/2562

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุณอัมพรบุญประคอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ...

Read more

ประชุม อ.ก.ศ.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 7/2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรี จัดประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2562 ประธานที่ประชุมโดย ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงา...

Read more

สถตเขา

219221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
526
647
3216
209761
11873
8613
219221

Your IP: 18.206.241.26
2019-07-19 22:20

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา