Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

งาน TO BE NUMBER ONEจังหวัดระยอง ระดับภา…

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำน...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเว…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบ...

Read more

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ…

11 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด...

Read more

ศธจ.ระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรร…

สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ของจังหวัดระยอง ซึ่งมีอัตร...

Read more

การประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช  รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 รองประธาน กศจ.ระยอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับ…

วันทีี่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภา...

Read more

ศธจ.ระยอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิ…

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง และติดตาม ความก้าวหน้า การจัดการเรียนการสอน ...

Read more

ศธจ. ระยอง ร่วมงานงาน ACR วิชาการ “ก้าว…

วันที่ 31 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน ACR วิชาการ “ก้าวใหม่ สู่ทศวรรษที่ ๖” และร่วมเฉลิมฉลอง...

Read more

ศธจ.ระยอง ร่วมกิจกรรม The 1st KVIS Invit…

วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เปิด งาน The 1st KVIS Invitational Science Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจ...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าประชุมเตรียมการในการลงพื้น…

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการในการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ...

Read more

โครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึ…

วันที่ 23 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดโครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร. สุนิสา ส...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบ…

วันที่ 18 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี...

Read more

งานวันครูสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานงานวันครูพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ครูเอกชน คนดี ศรีระยอง และรางวัลเชิดชูเ...

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 ศธจ.ระยอง จัดพิธีท…

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561 เ...

Read more

ข่าวกลุ่มหน่วยงาน

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.๑๗ ประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับทุน…

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานการประชุมโครงการทุ&#...

Read more

ศธภ.13 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส…

วันที่  19 เมษายน 2561  ดร.ชอุ่ม กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด&#...

Read more

ศธภ.13 กลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำ…

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา13.00 น.  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ดำเนินการกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญร่วมกันคัดเลือกคัดสรรผู้รับทุนพระราชทū...

Read more

ศธภ.4 ประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับทุนพ…

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค รุ&#...

Read more

ศธภ.12 จัดประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำ…

วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  จัดประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับ รายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ &#...

Read more

กศจ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ในฐานะรองประธาน...

Read more

ศธภ.13 ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์และวันปี…

วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่...

Read more

ศธภ.13 ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหว…

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่ 3/2561 ณห...

Read more

ศธภ.13 ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึ#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สงขลา ออกกำลังกายคลายเครียดแก้เหนื่อ…

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้า&#...

Read more

ศธจ.สงขลา เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่…

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต$...

Read more

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิง…

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

Read more

ศธจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ รมว.ศธ. ลงพื้…

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร...

Read more

ศธจ.สระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ “กินข้าวเช้า…

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ สพป.สระบุรี เ&#...

Read more

กศจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ…

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการปเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงนโยบายการศ...

Read more

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประเมินโรงเรียนที่ดำเน…

      วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประเมิน&...

Read more

กศจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังห…

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2561 โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็…

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานบริษัทประชารัฐสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหก&...

Read more

สถตเขา

033702
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
108
366
32089
3723
8824
33702

Your IP: 54.81.166.196
2018-04-25 09:28

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา

ข่าวไอที

วิธีเรียก Recovery Mode / Download…

วิธีเรียก Recovery Mode / Download Mode บน Samsung Galaxy S9 / S9+ บางครั้งเมื่อสมาร์ทโฟนสุดรักอย่างเจ้า Samsung Galaxy S9/S9+ ของเรามีปัญหาจากการใช้งานของเราจนไม่สามารถเปิดเครื่องเข้าระบบได้ตามปกติ ก็จำเป็นต้อง...

Read more

หมดปัญหาเข้าเว็บไซต์ได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยการเพิ่มค่า DNS server

สำหรับบทความ หมดปัญหาเข้าเว็บไซต์ได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยการเพิ่มค่า DNS server ผมเชื่อเหลือเกินกับเพื่อนๆที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ดี โน๊ตบุ๊คก็ดี หรือจะเป็นโทรศัพทŮ...

Read more

การเปิดหรือปิดโหมด Grayscale บน Windows 10

สำหรับ การปิดหรือเปิดโหมด Grayscale บน Windows 10 บน Windows 10 จะมีการใส่โหมด Grayscale (โหมดสีเทา) มาให้สำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาเรื่องตาบอดสี ซึ่งผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาดังกล่าวจะทำ...

Read more

การปรับแต่ง Compatibility Mode ให้ซอฟต์แวร์เก่าใช้งานได้บน Windows…

สำหรับบทความ ปรับแต่ง Compatibility Mode ให้ซอฟต์แวร์เก่าใช้งานได้บน Windows 10 ส่วนใหญ่จะใช้กับกรณีที่ผู้ใช้งานเคยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่นชอบ ไม่อยากอัพเดตเวอร์ชั่น หรืออาจจะเปŭ...

Read more

เราจะจับภาพหน้าจอ (Screenshots) บน iPhone X…

เราจะจับภาพหน้าจอ (Screenshots) บน iPhone X ได้อย่างไร สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone X คงจะเกิดความสงสัยกันพอสมควรกับการจับภาพ (Screenshots) บนหน้าจอเหมือน iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ที่เคยใช้กันมา ซึ่ง&#...

Read more

2 วิธีแก้ปัญหา BootMGR is Missing…

สำหรับบทความ 2 วิธีแก้ปัญหา BootMGR is Missing บน Windows 10 ปัญหา BootMGR is Missing ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดจาก การปิดคอมพิวเตอร์ผิดวิธี (ชัตดาวน์), การอัพเกรดระบบที่ผิดพลาด หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีป...

Read more

4 วิธีแก้ไขจอฟ้า UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME บน Windows…

อาการจอฟ้า UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME บน Windows 10 ส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่เราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว และต้องการปิดเครื่องแต่ทำการปิดเครื่องแบบไม่ถูกวิธี เช่น ไม่ได้สั่ง...

Read more

2 วิธีง่ายๆกับการแฮกพาสเวิร์ดล็อกอิน Windows 10

สำหรับบทความ 2 วิธีง่ายๆกับการแฮกพาสเวิร์ดล็อกอิน Windows 10 ที่ว่านี่ จะใช้กับกรณีที่จำรหัสเก่าไม่ได้ แต่จะเป็นการกำหนดรหัสผ่านใหม่ เพื่อให้เข้าใช้งานระบบ Windows 10 ไ$...

Read more

การแก้ไข You need permission to…

สำหรับปัญหา You need permission to perform this action บน Windows 10 จริงๆแล้วปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง Windows 7, Windows 8/8.1 อีกด้วย และปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆมีการกำหนดสิท...

Read more