-

ว.16

.

 ภาคเอกชน 

.

สภาการศกษา

 บคคลพลก

.

..

...

....

38ค2

.

องคกรวชาชพ

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

 

รปภาพ2

                                                                                     

 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

รปภาพ1

7 copy

.

unnamed

..

Untitled 1

ภาพถายหนาจอ 2564 11 02 เวลา 16.06.45

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 10 + 13 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดั...

Read more

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  ประกาศฯ  (DOWNLOAD)     วิชาเอกคณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาไทย (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาจีน&n...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  รายละเอียดไฟล์แนบ             !!! ประกาศ !!! ...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศึกษาธิการภาค ๑๓ เดินหน้าขับเคลื่อน Quic…

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้จัดประชุมทางไกล ศธจ. ผอ.กลุ่มที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดหลักสูต...

Read more

ศธภ.16:ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลง…

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการฯ และการกำกับติดตามประเ...

Read more

ศธภ.11 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมโครงการก…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรว...

Read more

ศธภ.๑ ประชุมโครงการประชุมการจัดทำงบประมา…

วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาววนิดา แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่&...

Read more

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คร…

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นางสารภี  แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึ...

Read more

ศธภ.๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรั…

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมป&...

Read more

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ…

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.) ครั้#...

Read more

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการเทิดพ…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษ...

Read more

ศธภ.6 ร่วมประชุมปรับปรุงและพิจารณาคู่มือ…

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ใน&...

Read more

ขาวจงหวดcopy

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ…

    วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลัก&...

Read more

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการประเมิน…

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)” โดยวิธีการประเมิ...

Read more

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินประว…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลาก&...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจ…

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดารเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระ&...

Read more

การประชุมคณะกรรมการประเมินและจัดทำคะแนน …

    วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินและจัดทำคะแนน การประเมิน ตัวชี้วัด ประวัต$...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทา…

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนเล่มที่ 42 ให้ก&...

Read more

ศธจ.พิษณุโลก อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับ…

  นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔&...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมร่วมพิจารณาคัดเ…

     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึก...

Read more

ศธจ.แพร่เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จท…

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนิน&...

Read more

สถตเขา

1037269
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
465
1377
4713
1027601
2722
25321
1037269

Your IP: 18.212.120.195
2021-12-03 08:38

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา