director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

ประกาศครคนถน

  ครพฒนาทองถน copy

 

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเ…

วันที่ 1 กันยายน 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 19 สิ...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 1...

Read more

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระย...

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมรวมพล…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามถวา...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเ…

  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา แ...

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุด…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิ...

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอย…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามถวายพร...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อ…

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...

Read more

งาน TO BE NUMBER ONEจังหวัดระยอง ระดับภา…

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำน...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเว…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบ...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.17 ประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบในการเ…

      ดร.พิธาน พื้นทองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 17 ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาค...

Read more

ศธภ.13จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับ…

วันที่ 24 กันยายน  2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารงานบุคคลของศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนū...

Read more

ศธภ.13 ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้…

ในระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นำโดย ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และคณะข้าราชการสำนักงานศ&...

Read more

ศธภ.13 ร่วมประชุม กศจ.จังหวัดศรีสะเกษ คร…

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.  นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี&#...

Read more

ศธภ.๑๔ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดทำระบ…

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดŭ...

Read more

ศธภ. ๑๔ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื…

  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณากา...

Read more

ศธภ.17 จัดเสวนาการจัดการศึกษาสู่อาชีพในอ…

        นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในเวทีประชาคมเũ...

Read more

ศธภ.13 ร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำรายงานผล…

◉ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากรเข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก...

Read more

ศธภ.13 ร่วมประชุมการจัดทำคำรับรองและประเ…

  วันที่ 18 กันยายน 2561 นายนุสร จำปาวัลย์ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมอบรม...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 10/2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่า...

Read more

ศธจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพ…

วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธ&#...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภ…

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพและบู...

Read more

ศธจ.สระบุรี ร่วมงานสัมมนาโครงการส่งเสริม…

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมประส&...

Read more

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเ…

(21 ก.ย. 61) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดตราด (พ.ศ.2561-2564) โดยมีคณะผู...

Read more

ศธจ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสง…

ศธจ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมอธิษฐานจิต 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561วันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายศักระ &#...

Read more

ศธจ.ชัยนาท รวมใจทำกิจกรรมคุณธรรมจิตอาสา

 วันที่ 19 กันยายน 2561  ดร.วินัย ตะปะสา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมกั...

Read more

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด…

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐ&#...

Read more

มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โรงเรียนราชป…

มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน   วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบอุปกรณŮ...

Read more

สถตเขา

130045
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
246
450
127703
27982
41142
130045

Your IP: 54.161.71.87
2018-09-25 01:16

มี 130 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา