previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

 ประกาศผลครผชวย

 

 

 

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

 

director11

                                                                                                  

 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 14 + 8 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดั...

Read more

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  ประกาศฯ  (DOWNLOAD)     วิชาเอกคณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาไทย (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาจีน&n...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  รายละเอียดไฟล์แนบ             !!! ประกาศ !!! ...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.๒ ร่วมประชุมเตรียมข้อมูลโครงการ “อุด…

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ

Read more

ศธภ.๒ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ การจัด…

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน...

Read more

ศธภ.11 ร่วมลงพื้นที่การตรวจราชการตามนโยบ…

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรับพังผลการดำเนินการตามยบายการตรวจราขการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกร&...

Read more

ศธภ.11 ร่วมลงพื้นที่การตรวจราชการตามนโยบ…

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรับพังผลการดำเนินการตามยบายการตรวจราขการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกร&...

Read more

ศธภ.16:การตรวจราชการกรณีพิเศษ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะจากสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒Ů...

Read more

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเนื่องในว้นปีใหม่ไทย

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรร&#...

Read more

ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างคว…

ระหว่างวันที่ 7- 10 เมษายน 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญ...

Read more

Reo16 : การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุ…

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตรŮ...

Read more

ศธภ.6 จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้า…

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเ&#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.แพร่ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟจังหวัดแพร…

วันที่  8 เมษายน 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ร่วมเป็นเจ้าภาพ...

Read more

ศธจ.แพร่ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก​…

       วันพุธ​ ที่​ 7​ เมษายน​ พ.ศ.​ 2564​ เวลา​ 15.00​ น.​ นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะก&#...

Read more

สธจ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประ…

วันพฤหัสบดี​ ที่​ 8​ เมษายน​ พ.ศ.​ 2564​ เวลา​ 15.00​ น.​ นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการดū...

Read more

ศธจ.แพร่ร่วมอบรมโครงการพัฒนาการบริหารการ…

     วันที่ 7-8 เมษายน 2564 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการบริหารการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยขอ...

Read more

ศธจ.แพร่ร่วมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกั…

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปล่อยขบวนรณรงค์&#...

Read more

ศธจ.แพร่ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวันพ…

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย …

                  วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย        ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุ...

Read more

ศธจ.พังงา ให้พรข้าราชการและลูกจ้างในสำนั…

9 เมษายน 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มอบพวงมาลัย ขอพรศึกษาธิการจังหวัดพังงา เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ที่จะถึงในเร็ววันนี้ บรรยากา...

Read more

ศธจ.พังงา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป…

วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพังงา ปร...

Read more

สถตเขา

829118
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
655
1288
2727
818206
13703
28602
829118

Your IP: 35.171.164.78
2021-04-13 17:45

มี 119 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา