director copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

20906 10577 140205233628 K4 copy

S 8346784375189

 

S 8346784429080

 

36985590 1414764358669951 6506231586302722048 n

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระย...

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมรวมพล…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามถวา...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเ…

  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา แ...

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุด…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิ...

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอย…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามถวายพร...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อ…

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...

Read more

งาน TO BE NUMBER ONEจังหวัดระยอง ระดับภา…

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำน...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเว…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบ...

Read more

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ…

11 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด...

Read more

ศธจ.ระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรร…

สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ของจังหวัดระยอง ซึ่งมีอัตร...

Read more

การประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช  รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 รองประธาน กศจ.ระยอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/...

Read more

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรง…

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุุ่มตรวจราชการและติดตา...

Read more

ศธภ.7 จัดประชุมประชุมติดตามการดำเนินการพ…

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร(ครั้งที่ 2)โคũ...

Read more

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ วิท…

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุุ่มตรวจราชการและตū...

Read more

ศธภ.7 ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยรับตรวจฯ ณ…

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ รักษากา...

Read more

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้น…

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตาม&#...

Read more

ศธภ.๑๔ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ…

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้คณะบุคลากรเข้าร่วมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัก&...

Read more

ศธภ.๑๔ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล…

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้คณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล&...

Read more

ศธภ.๑๔ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พื่อถวาย…

     วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ พร้อมคณะ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอ&#...

Read more

ศธภ.7 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุ…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 นำคณะข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการū...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิก…

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวัดอนไก่เตี้ยดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศ...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี รับการตรวจราชการกรณีปกติ ร…

ภาคเช้า วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปร&...

Read more

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง…

ดร.พนิต  ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลū...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชา…

    เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำค$...

Read more

ศธจ.สงขลา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ&...

Read more

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พ…

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในร...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธ…

วันที่ 12 ส.ค. 61 เวลา 06.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจร...

Read more

ศธจ.น่านร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ…

ศึกษาธิการจังหวัดน่านพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ&...

Read more

ประชุมการประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการ ก…

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุ...

Read more

สถตเขา

068086
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
185
500
1212
64938
7165
16813
68086

Your IP: 54.161.49.216
2018-08-15 12:00

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา