previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

 ประกาศผลครผชวย

 

 

 

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

director11

รอง01 copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 7 + 13 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  ประกาศฯ  (DOWNLOAD)     วิชาเอกคณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาไทย (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาจีน&n...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.6 ร่วมประชุมหารือและเตรียมการในการลง…

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามก&...

Read more

ศธภ.๒ มอบนโยบายการดำเนินงานและรับฟังแนวท…

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๒๒๕/๒๕๖๓ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศ...

Read more

ศธภ.๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื…

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ

Read more

ศธภ.๒ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะเจ้าประคุณสมเ…

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ

Read more

ศธภ.๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรม…

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้ นายบำรุง เฉียบแหลม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ

Read more

ศธภ.๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล…

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้ นายบำรุง เฉียบแหลม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ

Read more

ศธภ.14 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาค…

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.นายศัจธร  วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้คณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมกิจกรรมเ...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุม กศจ.อุบลราชธานี ครั้ง…

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563. เวลา 09.30น.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14 มอบหมายให้นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชกū...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุม กศจ.อำนาจเจริญ ครั้งท…

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563. เวลา 09.30น.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค14รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14 มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาส...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระร…

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุท&#...

Read more

ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันค…

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  ศธจ.นครปฐม โดย นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมนำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสว...

Read more

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรร…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโย$...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในว…

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก$...

Read more

ศธจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมเข้าร่วมร่วมพิธีวา…

         เมื่อวันที่ 23ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม$...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมบรรยาย“สถาบันพระ…

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมบรรยาย“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”ในสถาบันการศึกษาระดับมū...

Read more

คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล…

งานคุรุสภาและกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะ ตรวจสอบ และกลั่นกรองการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้...

Read more

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพร…

21 ตุลาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ภาพ/ข่าว...$...

Read more

ศธจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อง…

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 &#...

Read more

สถตเขา

678768
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1165
1155
3393
668618
31755
61138
678768

Your IP: 18.232.146.112
2020-10-27 22:23

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา